UPIS 2022 – Predaja i prijem upisne dokumentacije

Shodno Konkursu za upis učenika u I razred srednjih škola KS za školsku 2022/2023. godinu Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS u nastavku vam donosimo nekoliko važnih informacija.

28.6.2022. u 16:00 sati završava se I (prvi) upisni konkursni rok za upis učenika u I razred srednje škole s područja Kantona Sarajevo za školsku 2022/2023. godinu. Nakon zaključavanja sistema srednje škole će dobiti finalizirane konačne rang liste primljenih učenika na osnovu čega će Komisija za prijem dokumentacije izvršiti pregled i prijem dokumentacije potrebne za upis (Član 17. Konkursa)

Izvod iz Konkursa (Član 17.)

Član 17.

(Sadržaj prijave za upis)

(1) Nakon završetka konkursne procedure i objave konačne rang liste kandidat je dužan u prostorijama škole, prema rasporedu kojeg donosi škola, predati sljedeće dokumente:

a) prijavu za upis;

b) izvod iz matične knjige rođenih – ovjerena kopija;

c) svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi – original;

d) uvjerenje o uspjehu učenika u VI, VII i VIII razredu osnovne škole – original;

e) uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi – original i

f) drugu dokumentaciju relevantnu za utvrđivanje broja ostvarenih bodova po kriterijima iz čl. 11., 12. i 13. ove odluke.

(2) Prijava za upis se štampa iz Informacionog sistema EMIS na osnovu konačne rang liste i dokaz je da je kandidat ostvario pravo upisa u određenu školu. 

Prilikom Online upisa učenici su mogli birati tri škole prema njihovim preferencama. Za JU „Treća gimnazija“ Sarajevo u sistemu postoje dvije opcije usmjerenja:

  1. Informacione tehnologije
  2. Gimnazija

Prilikom upisa, ukoliko su učenici aplicirali u smijer Informacione tehnologije i primljeni su, oni su završili svoj upis i samo trebaju predati svoju upisnu dokumentaciju.

Učenici koji su aplicirali i primljeni u smijer Gimnazije prilikom predaje upisne dokumentacije moraju odabrati Izborno područje koje će izučavati od I do IV razreda gimnazije. Anketni list za odabir izbornog područja učenici će dobiti u prostorijama škole koji će na licu mjesta popuniti i potpisati i predati zajedno s ostatkom dokumentacije.

Svi učenici u svojoj Prijavi za upis moraju naznačiti strane jezike – Prvi i Drugi strani jezik, kao i izborni predmet koji će pohađati tokom školovanja – Vjeronauka ili Kultura religija.

Predaja i prijem dokumentacije realizirat će se u holu škole, srijedu i četvrtak, 29. i 30.6.2022. godine u periodu od 9:00 do 15:00 sati.

S obzirom na kratak period koji je ostavljen od završetka online upisa i prijema dokumentacije molimo kandidate koji su zainteresirani za DSD program da svoju dokumentaciju dostave u srijedu, 29.6.2022. godine, kako bi mogli na vrijeme pripremiti sve potrebne radnje za testiranje kandidata koje će se održati u četvrtak, 30.6.2022. godine u 12:00 sati.

(Sve info možete pronaći na linku: https://treca-gimnazija.edu.ba/testiranje-za-dsd/ )

U zavisnosti od frekvencije kandidata koji budu predavali svoju dokumentaciju, pauza je planirana od 11:30 do 12:00 sati.

Sve potrebne informacije vezano za upis učenika u I razred srednjih škola s područja Kantona Sarajevo za školsku 2022/2023. godinu možete pronaći na linku resornog ministarstva:

https://mo.ks.gov.ba/aktuelno/novosti/k-o-n-k-u-r-s-za-upis-ucenika-u-prvi-razred-srednjih-skola-sa-podrucja-kantona-6

Pored navedenog resorno ministarstvo objavilo je i Javni poziv za dodjelu stipendija za talentovane/nadarene učenike koji se upisuju u I razred srednje škole, sve detalje navedenog poziva možete pronaći na linku:

https://mo.ks.gov.ba/aktuelno/novosti/javni-poziv-za-dodjelu-stipendija-za-talentovanenadarene-ucenike-koji-se-upisuju-1

s poštovanjem,

Komisija za prijem dokumentacije

Najnoviji članci

Kategorije