Treća gimnazija Sarajevo

Vijeće roditelja

Vijeće roditelja 2022/2023. godine

Rukovodstvo i članovi Vijeća roditelja:

Rukovodstvo Vijeća roditelja

Aida Aganović, predsjednica

Tihomir Veselinović, podpredsjednik

Izet Turković, sekretar

 

I 1           Indira Čećo – Hidić

I 2           Dalida Karabdić

I 3           Tihomir Veselinović

I 4           Maksida Ibrahimović

I 5           Mirza Hulusić

I 6           Samir Pleho

 

II 1          Aida Aganović

II 2          Adnan Hajrulahović

II 3          Senada Omerović

II 4          Amela Muratović – Ribić

II 5          Osman Terzić

II 6          Feris Bešić      

    

III 1        Neira Pešto

III 2        Nedžad Sudić

III 3        Snježana Brkić

III 4        Amra Škapur

III 5        Almira Muhović

III 6        Admira Salić – Čano

 

IV 1        Velida Begović

IV 2        Armina Puzić

IV 3        Rifat Fetić

IV 4        Maida Agić

IV 5        Izet Turković

IV 6        Mirza Terzo

Muhamed Kučuk, predstavnik roditelja u Školskom odboru

Rukovodstvo Vijeća roditelja:

Predsjednik: Hasan Pleh

Zamjenik predsjednika: Ahmed Hadžić

Sekretar: Bulend Bišćević

Članovi Vijeća roditelja:

I 1 Aida Aganović

I 2 Emina Selmanović

I 3 Ermin Pešto

I 4 Amela Muratović – Ribić

I 5 Ahmed Hadžić

I 6 Muhamed Kučuk


II 1 Neira Pešto – Švraka

II 2 Nedžad Sudić

II 3 Snježana Brkić

II 4 Murčo Obućina

II 5 Almira Muhović

II 6 Hasan Pleh


III 1 Seid Hajdarević

III 2 Armina Puzić

III 3 Aida Đulančić

III 4 Kenan Čaklovica

III 5 Izet Turković

III 6 Mirza Terzo


IV 1 Nusret Mujezinović

IV 2 Džafer Zeba

IV 3 Bulend Bišćević

IV 4 Daniela Zubović

IV 5 Alzira Hota

IV 6 Tatjana Kapetanović

Rukovodstvo Vijeća roditelja:

Predsjednica: Snježana Brkić

Zamjenik predsjednice: Murčo Obućina

Sekretar: Aida Imamović

 

Članovi Vijeća roditelja:

I1 – Muhamed Cimirotić

I2 – Eldina Alić-Sijerčić

I3 – Snježana Brkić

I4 – Murčo Obućina

I5 – Almira Muhović

I6 – Hasan Pleh

II1 – Mirsada Maglajlija

II2 – Armina Puzić

II3 – Naida Tabaković

II4 – Kenan Čaklovica

II5 – Izet Turković

II6 – Mirza Terzo

III1 – Nusret Mujezinović

III2 – Džafer Zeba

III3 – Bulend Bišćević 

III4 – Daniela Zubović

III5 – Alzira Hota

III6 – Aida Basarić

IV1 – Muris Hubanić

IV2 – Nevzeta Ljubijanć

IV3 – Sabina Šunjić

IV4 – Aida Imamović

IV5 – Velma Rebić

IV6 – Armin Zeba

Rukovodstvo Vijeća roditelja:

Predsjednica: Suzana Berberović

Zamjenik predsjednice: Kenan Čaklovica

Sekretar: Aida Imamović

 

Članovi Vijeća roditelja:

I1 – Mirsada Maglajlija

I2 – Armina Puzić

I3 – Aida Kobašević

I4 – Kenan Čaklovica

I5 – Amela Bećirević

I6 – Mirza Terzo

II1 – Nusret Mujezinović

II2 – Amira Alagić

II3 – Naida Tabaković

II4 – Daniela Zubović

II5 – Almad Redžić

II6 – Almir Tekač

III1 – Hubanić Muris

III2 – Dajana Dedić-Legin

III3 – Sabina Šunjić

III4 – Aida Imamović

III5 – Velma Rebić

III6 – Armin Zeba

IV1 – Suzana Berberović

IV2 – Omer Osmanović

IV3 – Zorica Lešić

IV4 – Merima Kardaš

IV5 – Lejla Ćatić

IV6 – Aida Zujović-Ajanović

Najnoviji članci

Kategorije