Treća gimnazija Sarajevo

Stručni aktivi

Stručni aktiv Treće gimnazije Sarajevo u 2022/2023. školskoj godini:

Stručni aktiviPredsjednikNASTAVNI PREDMETI /
Jezičko područje (maternji jezik)Dženana Nezirević, prof.Bosanski jezik i književnost
Elma Mašnić-Šikalo, Dženana Nezirević, Senada Turajlić i Džemaludin Poturović i Azra Kazija
Jezičko područje I (engleski, latinski i turski jezik)Vlasta Bogdanović, prof.Engleski jezik
Senada Redžepagić, Vlasta Bogdanović, Edina Lokvančić i Sanja Salihović
Latinski jezik
Alma Kalić
Turski jezik
Heda Pepić
Jezičko područje II (njemački i francuski jezik)Amela Zukić Huseinović, prof.Njemački jezik
Džemilamna Džananović, Mirha Fejzić, Amela Zukić Huseinović i Emira Kićević
Francuski jezik
Nafiza Hubijar
Matematičko područje (matematika, nacrtna geometrija i matematske osnove računarskih nauka)Mirzeta Sofić Maličević, prof.Matematika
Aida Burak, Selma Mešić, Mirzeta Sofić Maličević, Sanja Vasilić, Aida Ražanica
Nacrtna geometrija
Aida Ražanica
Matematske osnove računarskih nauka
Aida Ražanica
Tehničko područje (informatika, programiranje i IT)Vesna Radović, prof.Informatika, programiranje i IT stručni pedmeti
Vesna Radović, Aida Ražanica, Mehrudina Jašić, Din Švraka i Amar Hasečić
Prirodno područje (fizika, hemija i biologija)Amina Hrvat, prof.Fizika
Erna Mujić, Mevludin Maličević i Amina Hrvat
Hemija
Edina Hodžić i Melisa Tvrtković
Biologija
Alma Gibović i Sead Redžić
Društveno područje I (historija, geografija, kult. religija i vjeronauka)Berina Alihodžić, prof.Historija
Sanida Nuhanović i Berina Alihodžić
Geografija
Abid Zukić i Meho Macić
Vjeronauka
Esada Grabus
Kultura religija
Esad Karahodžić
Društveno područje II (filozofija, sociologija psihologija i demokratija i građansko obrazovanje)Alma Ahmehodžić, prof.Filozofija
Đuldina Kurtović
Psihologija
Merima Pašalić
Sociologija
Lejla Karahodžić i Esad Karahodžić
Demokratija i građansko obrazovanje
Ljiljana Košarac i Alma Ahmethodžić
Kulturno-umjetničko i sportsko područje (sport, likovna i muzička kultura)Suada Krezić, prof.Muzička kultura
Aida Kamenica
Likovna kultura
Josip Kovačević
Sport
Suada Krezić, Zinaida Fejzić i Adem Bajrić

Najnoviji članci

Kategorije