Naša škola je dobila novu internet stranicu! Ako naiđete na greške kontaktirajte nas na faris.selimovic@treca-gimnazija.edu.ba.

Treća gimnazija Sarajevo

Stručni aktivi

Stručni aktiv Treće gimnazije Sarajevo u 2021/2022. školskoj godini:

Prezime i imePredmet
Arnautović SafijaEngleski jezik
Bajrić AdemSport
Bogdanović VlastaEngleski jezik
Brkić Delalić ŠejlaNjemački jezik
Burak AidaMatematika
Demir AdmirNapredna primijenjena informatika, Razvoj mobilnih aplikacija, Programiranje
Džananović DžemilamnaNjemački jezik
Đedović SabrijaMatematika i Nacrtna geometrija
Fejzić ZinaidaSport
Fejzić MirhaNjemački jezik
Gibović AlmaBiologija
Grabus EsadaVjeronauka
Gušić MuhamedInformatika i Programiranje
Hadžić SedžidaFilozofija i Sociologija
Hodžić EdinaHemija
Hodžić AidaHemija
Hubijar NafizaFrancuski jezik
Huseinbašić AmilaB/H/S jezik i književnost
Ibričić AdmirHistorija
Kalić AlmaLatinski jezik
Kamenica AidaMuzička kultura
Karahodžić EsadKultura religija i Sociologija
Kovačević JosipLikovna kultura
Krezić SuadaSport
Kurtović ĐuldinaSociologija
Macić MehoGeografija
Mevludin MaličevićFizika
Mašnić-Šikalo ElmaB/H/S jezik i kniiževnost
Mešić SelmaMatematika
Mujić ErnaFizika
Mujić SumejaInformatika i Softver Inžinjering
Nezirović DženanaB/H/S jezik i književnost
Nuhanović SanidaHistorija
Pašalić MerimaPsihologija
Pepić HedaTurski jezik
Poturak SeadBiologija
Poturović DžemaludinB/H/S jezik i književnost
Radović VesnaProgramiranje, Baze podataka i Web programiranje
Ramić AlisaFizika
Redžepagić SenadaEngleski jezik
Salihović MelihaBiologija
Salihović SanjaEngleski jezik
Sofić-Maličević MirzetaMatematika
Šenderović SejadGrađansko obrazovanje
Tarhaniš Papić IlmaMatematika i Matematske osnove računarskih nauka
Turajlić SenadaB/H/S jezik i književnost
Tvrtković MelisaHemija
Zarić DanijelaInformatika i Programiranje
Zukić AbidGeografija
Zukić-Huseinović AmelaNjemački jezik

Najnoviji članci

Kategorije