Treća gimnazija Sarajevo

Biblioteka

O bliblioteci Treće gimnazije

 • Budući da je u toku proteklog rata bila kompletno devastirana, biblioteka je ponovo uspostavljena i počela sa radom 2001. godine uz materijalnu podršku USAID-a i City of Stockholm
 • Biblioteka broji oko 6000 bibliotečkih jedinica
 • Automatizacija bibliotečkog poslovanja  ostvarena je putem softvera Facit, čiji osnovni zadatak, a ujedno i cilj, objedinjenje rada školske biblioteke na planu stručnih bibliotečkih poslova i administrativnih poslova
 • Redovni zadaci u okviru softvera Facit obuhvataju: stručnu obradu bibliotečke građe – inventarizaciju, katalogizaciju, klasifikaciju putem UDK sistema /Univerzalna decimalna klasifikacija/; obradu članova i članstva; cirkulaciju bibliotečke građe; pretraživanje knjižnog fonda po različitim osnovama
 • Bibliotečka podrška Nastavnom planu i programu:
 •   Informacijski časovi na početku školske godine namijenjeni učenicima prvog razreda na kojima se upoznaju sa načinom rada naše biblioteke, njenim uslugama i načinom korištenja njenog fonda
 • Stručna informacijska pomoć učenicima pri izradi eseja, referata, seminara i maturskih radova
 • Savjeti i preporuke učenicima literature, kvalitetnih web stranica i sadržaja, te procijena vjerodostojnosti informacija na vidljivom Web-u
 • Projekat – Najaktivniji čitatelji biblioteke JU “Treća gimnazija” –  koji je nastao kao izraz potrebe i želje da učenici koji vole da čitaju budu prepoznati i nagrađeni za rad u svojoj školskoj zajednici /dodjela diploma najaktivnijim čitateljima na svečanostii povodom Dana škole/. Glavni ciljevi ovog projekta su: promocija čitanja i ohrabrenje mladim ljudima da procese čitanja i učenja shvate kao nagradu i ugodno provedeno vrijeme, te polazište za nove ideje i nove projekte
 
ČItaonica je sastavni dio biblioteke, broji 30 mjesta i učenici u ovom prostoru imaju mogućnost da
čitaju, uče, prisustvuju časovima i radu sekcija, te pripremaju raznolike pisane radove i projekte namijenjene nastavnom procesu.
 
Radno vrijeme biblioteke: 
Ponedjeljak – Petak: 8:30 – 16:30

Voditeljica biblioteke:

Anesa Šošević – stručni saradnik
Dipl. bibliotekar i dipl. komparativista književnosti
 
 • Završen Filozofski fakultet /Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo/ u Sarajevu
 • Bibliotečko iskustvo preko 20 godina
 • Učešće na Međunarodnoj konferenciji bibliotekarstva u Oslu /Norveška/ 2005. godine, te na konferencijama u regionu
 • Kontinuirana edukacija iz bibliotekarstva i informacionih znanosti u okviru seminara, te
 •  webinara, Zoom platforme (on line)

Najnoviji članci

Kategorije