Treća gimnazija Sarajevo

Uposlenici

Amra Čolić

Direktorica

Meliha Salihović

Pomoćnica direktorice

Azra Smajović

Administrativna radnica

Hasija Dedović

Pedagoginja-stručni saradnik

Merima Pašalić

Profesorica Psihologije, Psihologinja-stručni saradnik

Edin Merzić

Rukovalac nastavnom opremom i tehnologijom

Vlasta Bogdanović

Profesorica Engleskog jezika

Vesna Radović

Profesorica Informatike

Vildana Ćelović

Profesorica B/H/S jezika i književnosti

Sanja Salihović

Profesorica Engleskog jezika

Sanja Vasilić

Profesorica Matematike

Selma Mešić

Profesorica Matematike

Senada Turajlić

Profesorica B/H/S jezika i književnosti

Senada Redžepagić

Profesorica Engleskog jezika

Sanida Nuhanović

Profesorica Historije

Džemaludin Poturović

Profesor B/H/S jezika i književnosti

Nafiza Hubijar

Profesorica Francuskog jezika

Mevludin Maličević

Profesor Fizike

Melisa Hadžialić

Profesorica Programiranja

Melisa Tvrtković

Profesorica Hemije

Mehrudina Jašić

Profesorica Informatike

Mirza Džindo

Profesor Njemačkog jezika

Josip Kovačević

Profesor Likovne kulture

Esada Grabus

Profesorica Islamske vjeronauke

Esad Karahodžić

Profesor Kulture religije

Elma Mašnić-Šikalo

Profesorica B/H/S jezika i književnosti

Edina Lokvančić

Profesorica Engleskog jezika

Enisa Klačar

Profesorica Građanskog obrazovanja

Dženana Nezirević

Profesorica B/H/S jezika i književnosti

Džemilamna Džananović

Profesorica Njemačkog jezika

Đuldina Kurtović

Profesor Filozofije sa logikom

Heda Pepić

Profesorica Turskog jezika

Amila Huseinbašić

Profesorica B/H/S jezika i književnosti

Amela Zukić-Huseinović

Profesorica Njemačkog jezika

Alma Gibović

Profesorica Biologije

Alma Kalić

Profesorica Latinskog jezika

Aida Ražanica

Profesorica Matematike i Informatike

Aida Kamenica

Profesorica Muzičke kulture

Admir Demir

Profesor Programiranja i Baza podataka

Mirzeta Sofić Maličević

Profesorica Matematike

Mirha Fejzić

Profesorica Njemačkog jezika

Ismeta Trepalovac

Profesorica Sociologije

Lejla Karahodžić

Profesorica Sociologije

Ljiljana Košarac

Profesorica Građanskog obrazovanja