Treća gimnazija Sarajevo

Uposlenici

Amra Čolić

Amra Čolić

Direktorica
Meliha Salihović

Meliha Salihović

Pomoćnica direktorice
Azra Smajović

Azra Smajović

Administrativna radnica
Hasija Dedović

Hasija Dedović

Pedagoginja-stručni saradnik
Merima Pašalić

Merima Pašalić

Profesorica Psihologije, Psihologinja-stručni saradnik
Edin Merzić

Edin Merzić

Rukovalac nastavnom opremom i tehnologijom
Vlasta Bogdanović

Vlasta Bogdanović

Profesorica Engleskog jezika
Vesna Radović

Vesna Radović

Profesorica Informatike
Senada Turajlić

Senada Turajlić

Profesorica B/H/S jezika i književnosti
Senada Redžepagić

Senada Redžepagić

Profesorica Engleskog jezika
Selma Mešić

Selma Mešić

Profesorica Matematike
Bez slike

Sanja Salihović

Profesorica Engleskog jezika
Sanida Nuhanović

Sanida Nuhanović

Profesorica Historije
Džemaludin Poturović

Džemaludin Poturović

Profesor B/H/S jezika i književnosti
Slika

Muhamed Gušić

Profesor Programiranja i Informatike
Nafiza Hubijar

Nafiza Hubijar

Profesorica Francuskog jezika
Mevludin Maličević

Mevludin Maličević

Profesor Fizike
Melisa Tvrtković

Melisa Tvrtković

Profesorica Hemije
Josip Kovačević

Josip Kovačević

Profesor Likovne kulture
Bez slike

Esada Grabus

Profesorica Islamske vjeronauke
Esad Karahodžić

Esad Karahodžić

Profesor Kulture religije
Elma Mašnić-Šikalo

Elma Mašnić-Šikalo

Profesorica B/H/S jezika i književnosti
Bez slike

Edina Lokvančić

Profesorica Engleskog jezika
Dženana Nezirević

Dženana Nezirević

Profesorica B/H/S jezika i književnosti
Džemilamna Džananović

Džemilamna Džananović

Profesorica Njemačkog jezika
Heda Pepić

Heda Pepić

Profesorica Turskog jezika
Amila Huseinbašić

Amila Huseinbašić

Profesorica B/H/S jezika i književnosti
Amela Zukić - Huseinović

Amela Zukić-Huseinović

Profesorica Njemačkog jezika
Alma Gibović

Alma Gibović

Profesorica Biologije
Alma Kalić

Alma Kalić

Profesorica Latinskog jezika
Bez slike

Aida Ražanica

Profesorica Matematike i Informatike
Aida Kamenica

Aida Kamenica

Profesorica Muzičke kulture
Mirzeta Sofić Maličević

Mirzeta Sofić Maličević

Profesorica Matematike
Mirha Fejzić

Mirha Fejzić

Profesorica Njemačkog jezika