Vršnjačka edukacija učenika II razreda o prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci

JU Terapijska zajednica – Kampus je početkom oktobra potipsala ugovor o saradnji s  našom školom vezan za provođenje projekta pod nazivom „Program prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci kroz izgradnju životnih vještina mladih“. Projekt će se provoditi tokom školske 2016/17. godine u nekoliko etapa.

Prva od aktivnosti je bio odabir učenika II razreda – vršnjačkih edukatora, koji smo s uspjehom obavili tokom oktobra, kada se na odjeljenskim zajednicama predstavljao projekat i vršio odabir 3 učenika iz svih 6 odjeljenja II razreda. Interes učenika za ovu edukaciju je bio velik pa odabir učenika nije bio lak, naposljetku uz zajednički dogovor učenika i razrednika svako je odjeljenje je delegiralo 3 učenika, te je 18 učenika započelo proces edukacije.

Druga aktivnost je bila provođenje edukacije odabranih učenika – budućih vršnjačkih edukatora koja se odvijala 3 dana u prostorijama škole i to 21. 22. i 23. 11. 2016. godine od 9,00 do 15,00 sati. Učenici su s oduševljenjem prihvatili i sudjelovali na radionicama jer su osmišljene po principima interaktivnog i aktivnog učenja. Vršnjački edukatori će na taj način imati priliku isprobati sva stečena znanja i vještine koja će dalje prenositi svojim vršnjacima u školi i tako biti spremni da održavaju samostalno radionice u odjeljenjima škole.

Treća aktivnost je održavanje radionica odjeljenskim zajednicama škole. Vršnjački edukatori će za ovu aktivnost biti organizovani po timovima (3 učenika) i imati zadatak da održe 5 radionica na temu: Prevencije ovisnosti kroz izgradnju životnih vještina u II polugodištu počevši od februara 2017. godine. Nakon održanih radionica dobiće i sertifikate za uspješne vršnjačke edukatore.

Koordinaciju svih aktivnosti projekta će vršiti pedagogica škole, te davati potrebnu podršku vršnjačkim edukatorima, a uz saradnju  s Timom za prevenciju ovisnosti JU Terapijska zajednica – Kampus.

20161123_121326 20161123_121255

Najnoviji članci

Kategorije