Prijem dokumentacije za upis u I razred u školsku 2023/24. godinu

Prijem dokumentacije za upis u I razred u šk. 2023/24. god. će se obaviti u prostorijama JU Treća gimnazija prema sljedećem rasporedu:

 • utorak, 27. 6. 2023. od 9.00 do 14.00 sati
 • četvrtak, 29. 6. 2023. od 9.00 do 14.00 sati
 • petak, 30. 6. 2023. od 9.00 do 12.00 sati.

 • Prema čl. 17 Konkursa za upis učenika u I razred srednje škole u šk. 2023/24. god. u Kantonu Sarajevo učenici su dužni predati sljedeću dokumentaciju:
 • prijava za upis (isprintana iz EMIS sistema)
 • rodni list (ovjerena kopija)
 • svjedodžba o završenoj OŠ (original)
 • uvjerenja o uspjehu VI, VII i VIII razred (original)
 • uvjerenje o rezultatima eksterne mature (original)
 • druga dokumentacija vezana za ostvarivanje dodatnih bodova
  (pohađanje muzičke/baletske škole, status perspektivnog sportiste i takmičenja)

Učenici koji su zainteresirani za pohađanje nastave njemačkog jezika po međunarodnom programu – DSD, dokumentaciju za upis trebaju predati do petka, 30. 6. 2023. godine jer će se pismeni ispit za prijem u DSD program obaviti u petak u 10.00 sati. Prilikom predaje dokumentacije profesori njemačkog jezika će zainteresiranim učenicima dati dodatne informacije o ovom programu.

Uprava Škole

Najnoviji članci

Kategorije