Termini konsultacija za izradu maturskih radova u toku januara

MentorPrvi sastanakDrugi sastanak
Elma Mašnić- Šikalo4.1. 12:00- 13:00Po dogovoru
Sanja Salihović25.1. 11:00- 12:0026.1. 12:00- 13:00
Heda Pepić9.1. 10:00- 12:0025.1. 10:00- 12:00
Džemilamna Džananović22.12, 29.12.22.1. po dogovoru
Selma Mešić10.1. 12:0017.1. po dogovoru
Din Švraka12.1. 10:30-11:3019.1.10:30- 11:30,26.1.18:00-19:00
Amar Hasečić19.1. 9:00- 10:0022.1. 9:00-10:00
Vesna Radović12.1 10:00-11:0026.1 11:00- 12:00
Abid Zukić12.1. 11:0019.1. 11:00
Sanida Nuhanović9.1. 9:0025.1. 10:00
Lejla Karahodžić11.1. 10:00- 11:0018.1. 10:00- 11:00
Aida Burak5.1. 9:30- 10:3011.1. 10:00
Mehrudina Jašić12.1. 10:0023.1. 10:00
Erna Mujić8.1. 10:00- 12:0015.1. 10:00
Melisa Tvrtković12.1. 10:0023.1. 10:00
Alma Gibović12.1. 10:0023.1. 10:00

Najnoviji članci

Kategorije