Svakodnevni STEAM čas u našoj školi

Neki bi to nazvali STEAM čas, drugi projekat, treći čas međupredmetne povezanosti, a mi znamo da je to kod nas svakodnevni čas. U nastavku pogledajte snimak sa časa koji je održan u trećem razredu, rad u grupama na temu “Primjena stroboskopske lampe/stroboskopa u nastavi fizike”. Posebna povezanost je bila sa primjenom u industriji, biologiji i medicini, a mogli bi reći i sa elementima optičke iluzije, pa je tu povezanost i sa umjetnošću.

Najnoviji članci

Kategorije