Naša škola je dobila novu internet stranicu! Ako naiđete na greške kontaktirajte nas na faris.selimovic@treca-gimnazija.edu.ba.

Stručno usavršavanje o Projektu TABLA

U okviru stručne edukacije, u prostorijama škole profesori Alisa Ramić i Mevludin Maličević održali su predavanje o temi Projekat TABLA u KS. Kako su rekli, nakon završenog prvog dijela desetodnevne obuke željeli su kolegama prenijeti iskustva i znanja koja su stekli kako bi im replikacioni treninzi prošli što bolje, čije je održavanje planirano u augustu.

Uz uspješno realizirani STEM-projekat, naša škola je uključena u Projekat općeg obrazovanja (TABLA) čiju realizaciju podržava USAID u BiH. Predavanju su prisustvovala 32 nastavnika Treće gimnazije koji će od naredne školske godine realizirati i časove prema STEAM projektu. Predavači su upoznali kolege o teorijskoj podlozi koja je neophodna za uspješno realiziranje STEAM-nastave. U prvom dijelu predavanja govorili su o Projektu TABLA, zajedničkoj jezgri nastavnih planova i programa – ZJNPP, Operativnom nastavnom planu i programu – ONPP, 4K-kompetencijama, digitalnim kompetencijama, pisanju projekta, istraživačkom radu. U drugom dijelu predavanja kolege su upoznate o tome: kako napisati pripremu za STEAM-čas, kako izgleda uspješno napisani projekat i radili su na popunjavanju godišnjeg plana i programa prema STEAM-pristupu. Nakon lijepog druženja i razmijenjenih savjeta dogovoreno je da će se saradnja nastaviti i tokom raspusta kako bi spremni dočekali novu školsku godinu.

 

Najnoviji članci

Kategorije