Naša škola je dobila novu internet stranicu! Ako naiđete na greške kontaktirajte nas na faris.selimovic@treca-gimnazija.edu.ba.

Sporazum o saradnji naše škole i RKUD „Proleter

Radničko kulturno – umjetničko društvo „Proleter“ već odavno okuplja svoje članove iz Treće gimnazije, naše sadašnje i bivše učenike koji aktivno sudjeluju u radu različitih sekcija ovog društva.

U namjeri da nastavimo s promocijom članstava u ovom kulturno – umjetničkom društvu među našim učenicima, željeli smo dosadašnju saradnju unaprijediti, te je direktorica škole, Senada Salihović, u četvrtak, 24. 5. 2021. godine potpisala Sprazum o saradnji JU Treća gimnazija sa RKUD „Proleter“. Potpisivanju Sporazuma prethodio je sastanak u našoj školi kada smo pozvani da posjetimo njihove prostorije, pa su na potpsivanju, u pratnji direktorice, bile prof. Aida Kamenica, voditeljica Hora i orkestra naše škole i pedagog, Hasija Dedović.

Predstavnici društva su nas divno ugostili i na kraju upriličili prigodan program, a iznenađenje je bilo vidjeti naše bivše učenike u redovima „Proletera“.

Tom prilikom smo obišli prostorije i upoznali se sa radom društva. Voditelji sekcija hora, orkestra i folklora su predstavili svoje dosadašnje rezultate i uspjehe, te pokazali svoju opremu, instrumente, nošnje i ostale resurse s kojima raspolažu. Pozvali su nas da im se pridužimo u realiziranju zajedničkih projekata, organiziranju manifestacija i posjeta, korištenja njihovog prostora i opreme i sl. A što je najvažnije da postoji obostrana volja da radimo zajedno na promociji umjetnosti, kulturne baštine i tradicije među mlađim naraštajima.

Nadamo se da ćemo u predstojećem vremenu u ovoj namjeri istrajati i uspjeti, uprkos pandemijskim prilikama koje se negativno odražavaju na oblast kulture, odgoja i obrazovanja.

Najnoviji članci

Kategorije