Naša škola je dobila novu internet stranicu! Ako naiđete na greške kontaktirajte nas na faris.selimovic@treca-gimnazija.edu.ba.

RAZMIJENI KORIŠTENI UDŽBENIK

Obavještavaju se svi učenici da će se prema ranije utvrđenom dogovoru, u četvrtak (15.09.2016) i  petak ( 16.09.2016)  realizirati razmjena udžbenika u terminu od 13:00-15:00 Za prve i druge razrede u malom holu škole, a za treće i četvrte razrede u velikom holu škole. Razmjena ne obuhvata radne sveske.

Spiskovi udžbenika preporučeni na sastancima stručnih  aktiva (pročitajte više……)

ODOBRENI UDŽBENICI ZA NASTAVNI PLAN I PROGRAM               BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

PRVI RAZRED:

ČITANKA, ZDENKO LEŠIĆ, SARAJEVO PUBLISHING, SARAJEVO, 2003.

NAŠ JEZIK, UDŽBENIK ZA 1.RAZRED SREDNJIH ŠKOLA, REFIK BULIĆ, MUHAMED ŠATOR, BOSANKSA RIJEČ, TUZLA, 2001.

 

DRUGI RAZRED:

ČITANKA, ZDENKO LEŠIĆ, SARAJEVO PUBLISHING, SARAJEVO, 2003.

NAŠ JEZIK, RATMIRA PJANIĆ, SARAJEVO PUBLISHING, SARAJEVO 2003.

 

TREĆI RAZRED:

ČITANKA, VEDAD SPAHIĆ, SARAJEVO PUBLISHING, SARAJEVO, 2003.

NAŠ JEZIK, SENIJA MIDŽIĆ, SARAJEVO PUBLISHING, SARAJEVO, 2003.

 

ČETVRTI  RAZRED:

ČITANKA, VEDAD SPAHIĆ, SARAJEVO PUBLISHING, SARAJEVO, 2003.

NAŠ JEZIK, REMZIJA HADŽIEFENDIĆ – PARIĆ, SARAJEVO PUBLISHING, SARAJEVO, 2003.

ODOBRENI UDŽBENICI ZA NASTAVNI PLAN I PROGRAM              

MATEMATIKA

PRVI  RAZRED:

 

MATEMATIKA, MELIHA ALIĆ,LEJLA SMAJLOVIĆ-KRILIĆ, “SVJETLOST“ SARAJEVO

 

 

DRUGI  RAZRED:

 

MATEMATIKA,   ŠEFIK PRGO, “SVJETLOST“ SARAJEVO

MATEMATIKA-ZBIRKA ZADATAKA, LJUBOMIR RADOVIĆ, “SARAJEVO PUBLISHING“ SARAJEVO

 


 

TREĆI  RAZRED:

 

MATEMATIKA SA ZBIRKOM ZADATAKA, SEAD SOFTIĆ, “SVJETLOST“ SARAJEVO

MATEMATIKA-ZBIRKA RIJEŠENIH ZADATAKA, ADEM HUSKIĆ, “SVJETLOST“ SARAJEVO

 

ČETVRTI  RAZRED:

 

MATEMATIKA SA ZBIRKOM ZADATAKA, NATAŠA DŽUBUR, “SVJETLOST“ SARAJEVO

MATEMATIKA-ZBIRKA RIJEŠENIH ZADATAKA, ADEM HUSKIĆ, “SVJETLOST“ SARAJEVO

ODOBRENI UDŽBENICI ZA NASTAVNI PLAN I PROGRAM                    FIZIKA

 

ZA PRVE RAZREDE:

1.FIZIKA ZA PRVI RAZRED SREDNJIH I TEHNIČKIH ŠKOLA,AHMED ČOLIĆ

2.ZBIRKA ZADATAKA ZA PRVI RAZRED SREDNJIH I TEHNIČKIH ŠKOLA,

AHMED ČOLIĆ

 

ZA DRUGE RAZREDE:

 1. FIZIKA ZA DRUGI RAZRED SREDNJIH I TEHNIČKIH ŠKOLA , AHMED ČOLIĆ
 2. ZBIRKA ZADATAKA ZA DRUGI RAZRED SREDNJIH I TEHNIČKIH ŠKOLA,

AHMED ČOLIĆ

 

ZA TREĆE RAZREDE

 1. FIZIKA 1 SA ZBIRKOM ZADATAKA, NADA ABASBEGOVIĆ, RAJFA MUSEMIĆ
 2. FIZIKA 3 SA ZBIRKOM ZADATAKA, ZINKA ŠALAKA, SUADA DERVIŠBEGOVIĆ, DEJAN MILOŠEVIĆ

 

ZA ČETVRTE RAZREDE

 1. FIZIKA 4 SA ZBIRKOM ZADATAKA, JOSIP SLIŠKO, FAHRUDIN KULENOVIĆ, SLAVENKA VOBORNIK

ODOBRENI UDŽBENICI ZA NASTAVNI PLAN I PROGRAM                    INFORMATIKA

ŽELJKO JURIĆ, INFORMATIKA I – III,  „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

MUHAMED SARAJLIĆ, HAZIM GLAVIĆ- ZBIRKA ZADATAKA IZ INFORMATIKE „Svjetlost“ Sarajevo

INFORMATIKA ZA I RAZREDE GIMNAZIJE* – udžbenik Japanska međunarodna agencija za saradnju (JICA) pod nadzorom gosp. Kazunori Takade. Po uzoru na japanski udžbenik Informatika B.


 

ODOBRENI UDŽBENICI ZA NASTAVNI PLAN I PROGRAM BIOLOGIJA

 

PRVI RAZRED:

 1. BIOLOGIJA ZA 2. RAZRED GIMNAZIJE, SOFRADŽIJA A., BERBEROVIĆ LJ., HADŽISELIMOVIĆ R. (2004 ), SVJETLOST, SARAJEVO
 2. BIOLOGIJA ZA 4. RAZRED GIMNAZIJE, ŠKRIJELJ R., SOFRADŽIJA A., MASLIĆ E . (2004), SVJETLOST, SARAJEVO
 3. BIOLOGIJA ZA 1. RAZRED GIMNAZIJE,SOFRADŽIJA A., ŠOLJAN D, HADŽISELIMOVIĆ R. (2005 ), SVJETLOST, SARAJEVO

 

DRUGI RAZRED:

 1. BIOLOGIJA ZA 1. RAZRED GIMNAZIJE, SOFRADŽIJA A., ŠOLJAN D, HADŽISELIMOVIĆ R. (2005 ), SVJETLOST, SARAJEVO
 2. BIOLOGIJA ZA 3. RAZRED GIMNAZIJE, MEĐEDOVIĆ S., HADŽISELIMOVIĆ R., MASLIĆ E . (2004), SVJETLOST SARAJEVO
 3. BIOLOGIJA ZA 4. RAZRED GIMNAZIJE, ŠKRIJELJ R., SOFRADŽIJA A., MASLIĆ E . (2004), SVJETLOST, SARAJEVO

 

TREĆI RAZRED:

 1. BIOLOGIJA ZA 1. RAZRED GIMNAZIJE, SOFRADŽIJA A., ŠOLJAN D., HADŽISELIMOVIĆ R. (2005 ) , SVJETLOST, SARAJEVO

ČETVRTI RAZRED:

 1. BIOLOGIJA ZA 3. RAZRED GIMNAZIJE, MEĐEDOVIĆ S., HADŽISELIMOVIĆ R., MASLIĆ E . (2004), SVJETLOST, SARAJEVO
 2. BIOLOGIJA ZA 2. RAZRED GIMNAZIJE, SOFRADŽIJA A., BERBEROVIĆ LJ., HADŽISELIMOVIĆ R. (2004 ), SVJETLOST, SARAJEVO
 3. BIOLOGIJA ZA 4. RAZRED GIMNAZIJE, ŠKRIJELJ R., SOFRADŽIJA A., MASLIĆ E . (2004), SVJETLOST, SARAJEVO

ODOBRENI UDŽBENICI ZA NASTAVNI PLAN I PROGRAM     HEMIJA

PRVI RAZRED:

 

 1. UDŽBENIK: SIKIRICA M. (2004) HEMIJA ZA 1.RAZRED GIMNAZIJE , SARAJEVO PUBLISHING, SARAJEVO
 2. ZBIRKA ZADATAKA: LILIĆ M.  (2003) ZBIRKA ZADATAKA IZ HEMIJE, LJILJAN,SARAJEVO

 

 

 

 

DRUGI RAZRED:

 

UDŽBENICI:

 1. SIKIRICA M. (2004) HEMIJA ZA 3.RAZRED GIMNAZIJE , SARAJEVO PUBLISHING, SARAJEVO
 2. SIKIRICA M. (2004) HEMIJA ZA 4.RAZRED GIMNAZIJE , SARAJEVO PUBLISHING, SARAJEVO

ZBIRKA ZADATAKA: LILIĆ M.  (2003) ZBIRKA ZADATAKA IZ HEMIJE, LJILJAN,SARAJEVO

TREĆI RAZRED:

 1. SIKIRICA M. (2004) HEMIJA ZA 2.RAZRED GIMNAZIJE , SARAJEVO PUBLISHING, SARAJEVO

 

ČETVRTI RAZRED:

 1. SIKIRICA M. (2004) HEMIJA ZA 3.RAZRED GIMNAZIJE , SARAJEVO PUBLISHING, SARAJEVO
 2. SIKIRICA M. (2004) HEMIJA ZA 4.RAZRED GIMNAZIJE , SARAJEVO PUBLISHING,    SARAJEVO

ODOBRENI UDŽBENICI ZA NASTAVNI PLAN I PROGRAM     ENGLESKI JEZIK

PRVI RAZRED , Gateway B1 (plava), McMillan (Knjižara Books, Trg heroja 7)

DRUGI RAZRED, Gateway B1 plus (zelena), McMillan (Knjižara Books, Trg heroja 7)

 

TREĆI  RAZRED I ČETVRTI RAZRED,  Success Upper Intermediate (Knjižara Buybook)

(društveni, matematički, prirodni smjer)

 

TREĆI  RAZRED jezičko usmjerenje Success Upper Intermediate (Knjižara Buybook)

ČETVRTI RAZRED jezičko usmjerenje Success Advanced (Knjižara Buybook)

 


 

ODOBRENI UDŽBENICI ZA NASTAVNI PLAN I PROGRAM     NJEMAČKI JEZIK

 

NAPOMENA: Učenici DSD odjeljenja dobivaju besplatne udžbenike koje obezbjeđuje Vlada SRNJ.

 

DSD ODJELJENJA : PRVI, DRUGI, TREĆI RAZRED: AUSBLICK 1,2,3 ; I RADNI MATERIJAL

 

OSTALA ODJELJENJA : II STRANI JEZIK

 

PRVI RAZRED:  DEUTSCH COM 2

 

DRUGI RAZRED: DEUTSCH.COM 2

 

TREĆI RAZRED: DEUTSCH.COM 3, EMIRA HADŽIMURATOVIĆ (ZA TREĆI RAZRED)

 

ČETVRTI RAZRED : DEUTSCH.COM 3, EMIRA HADŽIMURATOVIĆ (ZA TREĆI I ČETVRTI  RAZRED)

 

TREĆI STRANI JEZIK:

 

TREĆI RAZRED:  DEUTSCH COM 1

 

ČETVRTI RAZRED:  EMIRA HADŽIMURATOVIĆ, DŽEMILAMNA DŽANANOVIĆ (ZA DRUGI  RAZRED)

 

NAPOMENA: UČENICI NE TREBAJU KUPOVATI UDŽBENIKE PRIJE POČETKA NASTAVE I KONSULTACIJA SA PREDMETNIM PROFESOROM.

ODOBRENI UDŽBENICI ZA NASTAVNI PLAN I PROGRAM     FRANCUSKI JEZIK

PRVI RAZRED:      a) PANORAMA 1  (I-DIO)

b)VJEŽBANKA

DRUGI RAZRED:  a) PANORAMA 1  (II-DIO)

b)VJEŽBANKA

TREĆI  RAZRED:  a) PANORAMA 2  (I-DIO)

b)VJEZBANKA

ČETVRTI RAZRED:a) PANORAMA 2  (II-DIO)

b)VJEZBANKA

ODOBRENI UDŽBENICI ZA NASTAVNI PLAN I PROGRAM     LATINSKI JEZIK

 

TREĆI I ČETVRTI RAZRED:  ELEMENTA LATINA; GORTAN GORSKI PAUŠ; ŠKOLSKA KNJIGA ZAGREB

 

ODOBRENI UDŽBENICI ZA NASTAVNI PLAN I PROGRAM GEOGRAFIJA

 

PRVI RAZRED: GEOGRAFIJA 1, MURIZ SPAHIĆ , SARAJEVO PUBLISHING

GEOGRAFIJA 2, GRETA ŽUPANČIĆ , SARAJEVO PUBLISHING

 

DRUGI RAZRED:  GEOGRAFIJA 3, GRETA ŽUPANČIĆ, SARAJEVO PUBLISHING

GEOGRAFIJA 4, SNJEŽANA MUSA , SARAJEVO PUBLISHING

 

TREĆI RAZRED:  GEOGRAFIJA 3, GRETA ŽUPANČIĆ, SARAJEVO PUBLISHING

 

ČETVRTI RAZRED:  GEOGRAFIJA 4, SNJEŽANA MUSA, SARAJEVO PUBLISHING

 

ODOBRENI UDŽBENICI ZA NASTAVNI PLAN I PROGRAM

HISTORIJA

PRVI RAZRED:

 1. HISTORIJA 1. – UDŽBENIK,  SNJEŽANA VASILJ I EKREM BARAKOVIĆ, „ SARAJEVO PUBLISHING „ SARAJEVO 2007.
 2. HISTORIJA 1. – UDŽBENIK,  HADŽIJA HADŽIAVDIĆ I EDIS DERVIŠAGIĆ „BOSANSKA KNJIGA „ TUZLA 2007.

 

DRUGI RAZRED:

 1. HISTORIJA II. – UDŽBENIK, ESAD KURTOVIĆ I SAMIR HAJRULAHOVIĆ, „ SARAJEVO PUBLISHING „ SARAJEVO 2007.
 2. HISTORIJA II. – UDŽBENIK , HADŽIJA HADŽIAVDIĆ, EDIS DERVIŠAGIĆ, ALEN MUSIĆ I VAHIDIN MEHIĆ, BOSANSKA KNJIGA TUZLA 2007.

 


 

TREĆI RAZRED

 

 

 1. HISTORIJA III – UDŽBENIK VEHID SMRIKO I ALADIN HUSIĆ, „ SARAJEVO PUBLISHING „ SARAJEVO 2007.

 

 1. HISTORIJA III – UDŽBENIK , HADŽIJA HADŽIAVDIĆ, EDIS DERVIŠAGIĆ, BOSANSKA KNJIGA TUZLA 2007.

 

ČETVRTI RAZRED

 

 1. HISTORIJA IV – UDŽBENIK ZIJAD ŠEHIĆ, AIDA KOPVAČEVIĆ I ALMA LEKA, SARAJEVO PUBLISHING „ SARAJEVO 2007.

 

 1. HISTORIJA IV. – UDŽBENIK , HADŽIJA HADŽIAVDIĆ, EDIS DERVIŠAGIĆ, ALEN MUSIĆ I VAHIDIN MEHIĆ, BOSANSKA KNJIGA TUZLA 2007.

 

Ovi udžbenici se koriste u I razredu Gimnazije i to za I razred navedeni udžbenici za I i II razred srednje škole, kao i dio udžbenika  za III razred srednje škole, a u II razredu Gimnazije nastavljamo sa gradivom iz udžbenika III razreda i udbenike IV razreda gore navedeni.

ODOBRENI UDŽBENICI ZA NASTAVNI PLAN I PROGRAM PSIHOLOGIJA

PSIHOLOGIJA: UDŽBENIK, REFIK ĆATIĆ, SVIJETLOST 2001.

ODOBRENI UDŽBENICI ZA NASTAVNI PLAN I PROGRAM

SOCIOLOGIJA

 

 1. SOCIOLOGIJA – UDŽBENIK, SLAVO KUKIĆ, „ SARAJEVO PUBLISHING „ SARAJEVO 2007.
 2. SOCIOLOGIJA – UDŽBENIK, SALIH FOČO, „ SVJETLOST „ SARAJEVO 2007.
 3. SOCIOLOGIJA – UDŽBENIK, MUSTAFA SPAHIĆ, „ VRIJEME „ ZENICA 2007.

 

BOLDIRANI UDŽBENICI SU PREPORUČENI NA SASTANKU AKTIVA DRUŠTVENOG IZBORNOG PODRUČJA, A OSTALI UDŽBENICI KOJE JE ODOBRILO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE I MLADIH UČENICI MOGU KORISTITI I TO RAVNOPRAVNO SA BOLDIRANIM UDŽBENICIMA SARAJEVO PUBLISHING.


 

ODOBRENI UDŽBENICI ZA NASTAVNI PLAN I PROGRAM

GRAĐANSKO OBRAZOVANJE DEMOKRATIJA I LJUDSKA PRAVA

 

GRAĐANSKO OBRAZOVANJE DEMOKRATIJA I LJUDSKA PRAVA: UDŽBENIK, DEMOKRATIJA I LJUDSKA PRAVA SARAJEVO, CIVITAS 2007.

ODOBRENI UDŽBENICI ZA NASTAVNI PLAN I PROGRAM

KULTURA RELIGIJA

 

KULTURA RELIGIJA- UDŽBENIK,  GRUPA AUTORA RANKA KATALINSKI, MELISA FORIĆ, BOJANA DUJKOVIĆ – BLAGOJEVIĆ,  SARAJEVO PUBLISHING, 2009.

 

ODOBRENI UDŽBENICI ZA NASTAVNI PLAN I PROGRAM              

VJERONAUKA

 

PRVI  RAZRED:

VJERONAUKA: PRVI RAZRED UDŽBENIK, NUSRET ISANOVIĆ, DŽEMALUDIN LATIĆ

DRUGI  RAZRED:

VJERONAUKA:  DRUGI RAZRED  UDŽBENIK, ŠEFIK KURDIĆ, DŽEVAD HODŽIĆ, MUSTAFA PRLJAČA

TREĆI RAZRED:

VJERONAUKA:  TREĆI RAZRED  UDŽBENIK, NUSRET ISANOVIĆ, NEDIM BEGOVIĆ, MUHAMED JUSIĆ

ODOBRENI UDŽBENICI ZA NASTAVNI PLAN I PROGRAM              

FILOZOFIJA S LOGIKOM

 

FILOZOFIJA S LOGIKOM: UDŽBENIK, M. FILIPOVIĆ, SARAJEVO PUBLISHING, 2009.


 

ODOBRENI UDŽBENICI ZA NASTAVNI PLAN I PROGRAM

LIKOVNA KULTURA

 

LIKOVNA KULTURA, SALIH POSVANDŽIĆ

LIKOVNA KULTURA 1 I 2,  RAGIB LUBOVAC

LIKOVNA KULTURA, MIRALEM BRKIĆ

MARIJAN DOVER (CD)

 

Najnoviji članci

Kategorije