Raspored polaganja maturskih ispita u junskom ispitnom roku, školske 2022/2023. godine

Raspored odbrane maturskih radova i pismeni ispit iz Bosanskog jezika i književnosti/Hrvatskog jezika i književnosti/Srpskog jezika i književnosti se nalazi u dokumentu ispod.

Najnoviji članci

Kategorije