Putovanje u Ohrid

Ljetni raspust učenice i učenici najčešće provode sa svojim porodicama i prijateljima, ali kada su u
pitanju i neka školska putovanja, takve prilike se ne propuštaju. U periodu od 26. 8. do 30. 8. 2022. g.,
hor i orkestar naše škole, koji je ujedno i omladinski hor i orkestar RKUD-a „Proleter“, posjetio je
makedonski grad Ohrid. Posjetu gradu Ohridu su organizovale kolege iz RKUD-a „Proleter“. Učenici
naše škole išli su u pratnji profesorice Aide Kamenica, direktorice Amre Čolić i profesorice Melihe
Salihović. Putovanje u Ohrid obilježio je nastup naših učenika na Međunardonom festivalu
„Ohridsko sunce“.
Na putu do Ohrida obišli smo i glavni grad Albanije.
Učenici su, pored nastupa na festivalu, posjetili značajne spomenike i glavna obilježja grada Ohrida.
Imali su priliku vidjeti kako je momak Marko Pejčinovski preplivao Ohridsko jezero. Organizovana je
bila i posjeta mjestu Sveti Naum, gdje su učenici vrijeme proveli zabavljajući se na razne načine:
kupanje i plovidba Ohridskim jezerom kao i kupovina suvenira. Prilikom povratka u Sarajevo,
posjećen je i glavni grad Makedonije, Skoplje.
Zahvaljujemo se našim kolegama iz RKUD-a „Proleter“ i nadamo se da će i u budućnosti biti još
putovanja i lijepih druženja!

Najnoviji članci

Kategorije