Panel diskusija: „Žrtve rodno zasnovanog nasilja ne smiju biti stigmatizirane“

Dana 28.novembra u Trećoj gimnaziji, u sklopu kampanje „16 dana aktivizma“, održana je panel diskusija u organizaciji profesorica:

– Lejla Karahodžić, Treća gimnazija i Gimnazija Obala;

– Alma Ahmethodžić i Medina Fazlić, Srednja medicinska škola;

– Emilija Pavičević, Katolički školski centar „Sveti Josip“.

Panel diskusija posvećena je srednjoškolcima koji žele iz svoje perspektive kritičkim pristupom reći nešto više o rodno zasnovanom nasilju prisutnom u današnjem društvu.

Tema panela je „Žrtve rodno zasnovanog nasilja ne smiju biti stigmatizirane.“, a ideja omogućiti svima priliku za dijalog i diskusiju utemeljenu na argumentima.

U ulozi panelista učestvovali su učenici:

– Kerim Omerović, Srednja medicinska škola;

– Lamija Hadžialić, Treća gimnazija;

– Elena Ivković, Katolički školski centar „Sveti Josip“ i

– Adna Fejzić, Gimnazija Obala.

Najnoviji članci

Kategorije