Naša škola je dobila novu internet stranicu! Ako naiđete na greške kontaktirajte nas na faris.selimovic@treca-gimnazija.edu.ba.

Nastavljamo realizovati aktivnosti društveno korisnog učenja u novoj školskoj godini

Ponosni smo na uspješno provedne aktivnosti naših učenika u realizaciji društveno korisnog učenja u Trećoj gimnaziji prošle školske godine. Iako je bila prva godina rada na projektu učenici I razreda su već tokom I polugodšta bili premašili mininalni broj sati po učeniku – 4 sata učeničkog projekta i 6 sati učešća u grupnim aktivnostima, a do kraja II polugodišta dostigli broj sati predviđen za četvorogodišnje školovanje. Uradili su brojne društveno korisne akcije i humanitarne akcije, donirali materijalna sredstva, pružali pomoć i podršku drugima, podržavali rad nevladinih organizacija i aktivno učestvovali u životu i radu škole.

Ove školske godine uključuje se još veći broj učenika, II razredi nastavljaju s aktivnostima, a njima se priključuju i naši najmlađi, učenici I razreda. To znači da će u projektu učestvovati 12 odjeljenja, ukupno 284 učenika.

U protekle 2 sedmice učenici I razreda su imali eduakciju o društveno korisnom učenju. Pedagog škole, Hasija Dedović, je održala časove odjeljenjske zajednice u I razredima i učenicima ukazala na odgojni značaj društveno korisnog učenja, čiji je cilj formiranje društveno odgovornih i aktivnih mladih osoba. Učenici su upoznati s pripučnikom o DKU, date su im potrebne upute i načini realizacije aktivnosti, date upute o evidentiranju sati, vođenju dnevnika rada i sl. Učenici su aktivno sudjelovali na času i iznosili svoje ideje o tome koje akcije bi proveli, kome bi trebalo dati podršku, gdje bi mogli volontirati, s kojim organizacijima se povezati i sl.

Sudeći po tome, vjerujemo da će i ove godine u našoj školi društveno korisno učenje biti veoma uspješno provedeno i da će naši učenici nastaviti biti proaktivni, humani, solidarni i samoinicijativni.

Hasija Dedović, prof.

pedagog Škole.

Najnoviji članci

Kategorije