Miniprojekti iz njemačkog jezika: Moja budućnost

Učenici završnih razreda koji uče njemački jezik kao drugi strani jezik po redovnom programu radili su sa svojom profesoricom Džananović Džemilamnom na temi Moja budućnost i u mjesecu decembru su kroz različite forme kreativnog izražaja podijelili svoje želje, vizije i planove za budućnost. Nastalo je tako na ovu temu oko 50 individualnih i grupnih miniprojekata u kojima su naši učenici pretraživali stranice univerziteta u našoj zemlji i zemljama njemačkog govornog područja, davali kritičke osvrte na ponude univerziteta upoređujući državne i privatne fakultete, moderne i tradicionalne studijske programe, mogućnosti stipendiranja i zapošljavanja po završenom studiju. Broj realiziranih projekata svakako govori o aktuelnosti teme i zainteresiranosti naših učenika da daljim školovanjem na kvalitetnim studijskim programima nastave da razvijaju svoje potencijale.

Najnoviji članci

Kategorije