Kolektivno stručno usavršavanje nastavnika

Za vrijeme zimskog raspusta, prema Planu i programu stručnog usavršavanja za školsku 2022/23. godinu realizirano je edukativno predavanje za članove Nastavničkog vijeća Škole u ponedjeljak, 9. 1. 2023. godine.

Predavanje je održala univerzitetska profesorica psihologije, gđa. Anela Hasanagić na temu „Kako potaknuti motivaciju učenika“.

Ovim putem se zahvaljujemo profesorici na izvrsnom predavanju i davanju doprinosa razvoju stručnih kompetencija nastavnika i stručnih saradnika naše Škole, koji se u svakodnevnom radu s učenicma suočavaju sa problemima motivacije učenika u procesu učenja i poučavanja.

Najnoviji članci

Kategorije