Evropski dan jezika

Na nastavi njemačkog jezika redovno pratimo i obilježavamo važne datume u historiji i civilizaciji zemalja njemačkog govornog područja i na taj način ispunjavamo ciljeve moderne nastave i razvijamo interkulturalnu kompetenciju naših učenika.

U prethodnom periodu učenici drugih razreda DSD programa i trećih razreda njemačkog kao drugog stranog jezika obilježili su sa svojom profesoricom Džemilamnom Džananović Evropski dan jezika 26. septembra, iskoristivši neke od ponuda EUNIC-a BiH – Udruženja kulturnih institucija Evropske Unije u BiH i Info centra Evropske Unije u BiH, koji su pripremili različite edukativne i zabavne sadržaje, te Dan njemačkog jedinstva 3. oktobra, koji smo obilježili projekcijom videa Virtually History, svojevrsnim virtualnim putovanjem kroz vrijeme i podsjetili se kroz neke lične priče i sjećanja perioda postojanja Berlinskog zida i promišljali o simbolici zida kroz historiju kao i o zidovima i podijeljenostima u aktuelnom historijskom trenutku.

 

Najnoviji članci

Kategorije