Edukativno – preventivni program „Zbog tebe, zbog nas!“

Početkom nove školske godine, nastavljene su projektne aktivnosti koje smo realizirali u šk. 2021/22. god. u okviru šireg Projekta mentalnog zdravlja u BiH koji podržava Vlada Švicarske, a implemntira IPD – Institute for Population and Development u saradnji sa entitetskim ministarstvima zdravstva i srednjim školama u BiH. Aktivnosti za učenike je organizirala i provodila pedagoginja Hasija Dedović zajedno sa predstavnicom Centra za mentalno zdravlje KS, Ajlom Alić.

Nakon uspješno provedenog preventivnog programa u sa grupom učenika I razreda, u maju i junu 2022. godine nastavili smo sa programom edukacije i prevencije, ovaj put, sa učenicima II razreda tokom septembra i oktobra. To bi značilo da je oko 10 učenika svakog odjeljenja iz ove generacije bilo obuhvaćeno edukativnim programom za mlade „Zbog tebe, zbog nas!“. Ovaj program na interaktivan način uključuje učenike u seriju radionica koje doprinose usvajanju psihosocijalnih i prosocijalnih kompetencija koje su važan faktor u očuvanju mentalnog zdavalja, a doprinose prevenciji suicida kod mladih osoba. Kroz edukativnu igru podstiče se formiranje pozitivnih i podržavajućih vršnjačkih odnosa i pozitivne školske klime.

Teme kojim smo se bavili na radionicama bile su:

Nivo 1: „Prvi dan u školi“ – prevencija i upravljanje stresom; Nivo 2: Nasilje u školi – prevencija nasilja s posebnim akcentom na rodno zasnovano nasilje; Nivo 3: „Ja o sebi, ti o sebi“- utjecaj negativnih poruka na sliku o sebi i samopouzadanje; Nvio 3 : Moje unutrašnje ja – upravljanje negativnim mislima i emocijama; Nivo 5: Rješavanje problema – proces donošenja adekvatnih izbora i odluka i Nivo 6: Traženje pomoći i podrške.

Učenici obuhvaćeni ovim programom imat će zadatak da budu vršnjaci – pomagači, i podrška radu pedagoško – psihološke službe, u cilju prepoznavanja svojih vršnjaka koji su u riziku ili su imali iskustva s poteškoškoćama u mentalnom zdravlju i različtim izazovima tipičnim za adolescentni period.

Najnoviji članci

Kategorije