Naša škola je dobila novu internet stranicu! Ako naiđete na greške kontaktirajte nas na faris.selimovic@treca-gimnazija.edu.ba.

Anti–dop ambasadori bez granica

Naša škola je ove godine učestvovala na trećem omladinskom kampu u okviru EU projekta o smanjenju rizika od zloupotrebe droge među mladima Crne Gore i BiH „Anti-dop Ambasadori bez granica“, u periodu od 29.09.2016. do 2.10.2016. godine u Neumu.

antidop-ambasadori-2     antidop-ambasadori-3

Cilj projekta je doprinos smanjenju rizika od zloupotrebe droga među mladima kroz aktivnosti podizanja svijesti i multidisciplinarni pristup (sinergija civilnog sektora, državnih institucija i inicijative mladih) u prekograničnoj regiji. Do sada su u okviru projekta organizovana dva sedmodnevna kampa, na kojima je učestvovalo 80 djece.
Učenice trećeg i četvrtog razreda naše škole, Selimović Lejla i Sikira Jasmina su prošle kompletnu obuku za vršnjačke edukatore na temu prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, i zvanično postale vršnjački edukatori, koji svojim znanjem i stečenim kompetencijama mogu utjecati na promociju zdravih stilova života među svojim vršnjacima. Pored radionica za učenike, uporedo je održan i edukativni seminar za profesore, psihologe i pedagoge srednih škola iz BiH i Crne Gore, kojim je prisustvovala psihologinja škole, Merima Pašalić, prof. Kroz edukativni seminar profesori su se ovom prilikom informirali o projektu, o problemima zloupotrebe psihoaktivnih supstanci kao i načinima provedbe projekta vršnjačke edukacije u srednjim školama.  Projekat vršnjačke edukacije na Odjeljenskim zajednicama će biti realiziran u tekućoj školskoj godini.

Najnoviji članci

Kategorije